Natuurlijke pluimen / Natural sprays

€ 9,99

De perfecte combinatie van oogst om elk verblijf een natuurlijker uiterlijk te geven en natuurlijk foerageergedrag bij kleine dieren aan te moedigen.

 

Samenstelling:

  • 1 stengel trosgierst rood 
  • 1 stengel trosgierst geel
  • 50 gr variatie pluimgierst 
  • 50 gr dari wit & zwart
  • 20 gr vlas

 

The perfect combination of sprays to give any enclosure a more natural look & encourage natural foraging behaviours in small animals.

 

Compound:

  • 1 spray millet red
  • 1 spray  yellow millet
  • 50 gr of variety millet
  • 50 gr dari white & black 
  • 20 gr flax