Pluimgierst rood / Millet red

€ 0,99

100% natuurlijk

Aanvullend diervoeder

Stimuleert het foerageergedrag

 

Rode prosogierst heeft een compacte pluimvorm en wordt daarom gemakkelijk verward met zilvergierst. Het verschilt van zilvergierst in de rode korrelkleur die zichtbaar is na het schillen.Net als andere soorten gierst is rode proso gierst rijk aan mineralen en sporenelementen. Het hoge eiwitgehalte maakt gierst licht verteerbaar en voedzaam. In tegenstelling tot gierst zijn de korrels groter en de pluimvorm losser. Rode proso gierst geeft uw vogels en knaagdieren afwisseling in hun dieet en geeft ze soortspecifieke activiteit bij het plukken van de afzonderlijke granen.

 

Red prosogi millet has a compact plume shape and is therefore easily confused with silver millet. It differs from silver millet in the red grain color that is visible after peeling. Like other types of millet, red proso millet is rich in minerals and trace elements. The high protein content makes millet easily digestible and nutritious. Unlike millet, the grains are larger and the plume shape is looser. Red proso millet gives your birds and rodents variety in their diet and gives them species-specific activity when picking the individual grains.