Pluimgierst zilver / Silver millet

€ 0,99

100% natuurlijk

Aanvullend diervoeder

Stimuleert het foerageergedrag

 

Zilvergierst, ook wel witte prosogierst genoemd, is de meest bekende van de pluimgierst. De 10-40 cm lange stengels zijn zeer geliefd bij alle siervogels en knaagdieren. De grote gierstkorrels kunnen gemakkelijk worden gepeld. Daarom wordt de zilver gierst vaak aan zieke en oude dieren gegeven als licht verteerbaar voer. Gierst is een eiwit- en vezelrijk graan dat naast vitaminen ook belangrijke mineralen en sporenelementen levert. Zo zijn de dieren niet alleen op een soortspecifieke manier bezig met het zoeken naar voedsel, maar worden ze dankzij de gezonde traktatie ook voorzien van alle voedingsstoffen die ze nodig hebben.

 

Silver millet, also called white prosogi millet, is the most famous of the plum millet. The 10-40 cm long stems are very popular with all ornamental birds and rodents. The large millet grains can be easily peeled. That is why silver millet is often given to sick and old animals as easily digestible food. Millet is a protein and fiber rich grain that, in addition to vitamins, also provides important minerals and trace elements. In this way, the animals are not only looking for food in a species-specific manner, but thanks to the healthy treat they are also provided with all the nutrients they need.